Aktualności

Zmiany w 2019 roku – przygotuj się!

ROK 2019 przynosi wiele zmian, na które należy odpowiednio zwrócić uwagę i przygotować się.
Jesteśmy dla Państwa i w razie jakichkolwiek pytań lub zlecenia zmian w dokumentacji prosimy o kontakt mailowy.

1.      ZWIĄZKI ZAWODOWE DLA KAŻDEGO – nowa ustawa o związkach zawodowych

 •  Do związków mogą przystępować wszyscy – osoby współpracujące na podstawie Umów o Pracę, Umów Cywilno-prawnych, Samozatrudnieni, Stażyści, Praktykanci i Wolontariusze (przy czym osoby współpracujące bez wynagrodzenia – nie wliczają się do wskaźnika, nie mają przywilejów związanych z przynależnością do związków, ich prawa są reprezentowane i mają prawa ochronne)
 • Nowe definicje – osoby mogące się zrzeszać (szeroka definicja, pojęcie 6 miesięcy u danego pracodawcy – niedookreślone, konieczna interpretacja), pojęcie pracodawcy (szeroka definicja), pojęcie pracy zarobkowej i niezarobkowej, zasady wyliczania wynagrodzeń/rekompensat dla związkowców z tytułu wykonywania obowiązków (średnie wynagrodzenie w Polsce dla umów ze stosunku pracy, średnie wynagrodzenie z 6 miesięcy dla innych umów)
 • 2 rodzaje zawiązków zawodowych – Zakładowe (reprezentatywność min 15% ogółu zatrudnionych u Pracodawcy), Ponadzakładowe (minimum 8% ogółu zatrudnionych u Pracodawcy),
 • Reprezentatywność (min 5% umów ze stosunku pracy, nie więcej niż 95% innych) – możliwość występowania w sprawach związanych z kwestiami związanymi z umowami ze stosunku pracy (aktualnie związek zawodowy mogą tworzyć np. sami zleceniobiorcy)
 • Organizacja związkowa – założenie przez min 10 osób (w jednej firmie może być wiele związków zawodowych, ale reprezentować mogą tylko te które spełniają wymogi reprezentatywności i są największe)
 • Ustalanie reprezentatywności na moment postepowania/rokowania itp. – Art. 23.3 – spora problematyczność
 • Obowiązki informacyjne – półrocznie (VI i XII), związki zawodowe mogą pytać o wszystko (łącznie ze strategia firmy mająca wpływ na kwestie warunków pracy i płacy), paraliż działów zmuszonych do odpowiedzi na zapytania (30 dni na odpowiedz, kwestie poufne – przy obecnym zapisie lepiej iść do sądu niż zdradzić te informacje, mające wpływ na rozwój firmy)
 • Niebezpieczne i niejasne zapisy wymagające dodatkowych interpretacji i wyjaśnień Art. – 25.3 ust 6 i 7, 28 ust 1, art. 30

2.      PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – dodatkowe składki dla pracowników i współpracowników oraz dla firm

 • Dotyczy – pracownicy, umowy agencyjne, umowy cywilno-prawne i samozatrudnieni – którzy podlegają ubezpieczeniom z tytułu składek emerytalno-rentowych
 • KIEDY WCHODZI W ŻYCIE –
  • LIPIEC 2019 – Firmy co najmniej 250 osób – wg stanu na dzień 31.12.2018
  • STYCZEŃ 2020 – Firmy co najmniej 50 osób – wg stanu na dzień 30.06.2019
  • LIPIEC 2020 – Firmy co najmniej 20 osób – wg stanu na dzień 31.12.2019
  • STYCZEŃ 2021 – pozostałe firmy
 • NIE WOLNO nakłaniać osób do rezygnacji z PPK (każdy przynależy od początku, ale w określonym terminie musi sam zrezygnować) – ogromne kary za namawianie do rezygnacji
 • Składki
  • Firma – 1,5% wynagrodzenia brutto
  • Uczestnik – 2% wynagrodzenia brutto
  • Państwo – wpłata powitalna – 240 zł

3.      NIŻSZE STAWKI CIT od 2019

Spółki będą płaciły niższy CIT Z całą pewnością propozycja obniżenia stawki CIT jest wizerunkowym sukcesem fiskusa. Mało kto zwraca jednak uwagę, że obniżeniu CIT od 2019 r. będzie towarzyszyła redukcja katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania stawki preferencyjnej. Tym samym projektodawca poprzez obniżenie stawki podatku osiągnie pożądany rezultat społeczny, a jednocześnie tylnymi drzwiami wprowadzi zmiany, które spowodują, że z preferencji niższego opodatkowania skorzysta dużo mniej firm niż ma to miejsce obecnie.

 • 9% podstawy opodatkowania. Jednocześnie wyraźnie zaznaczono, że obniżka ta będzie dotyczyła wyłącznie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych, a więc wyłącznie przychodów z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Nowelizacja przewiduje, że preferencja będzie przysługiwać wyłącznie małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym (przed zmianami był to rok poprzedzający rok podatkowy – przyp. aut.) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR. Ta drobna z redakcyjnego punktu widzenia zmiana jest szczególnie niekorzystna dla tych przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychód poniżej ustawowego limitu w poprzednim roku podatkowym, a jednocześnie odnotowali wyższe od tego pułapu przychody w roku bieżącym.
 • UWAGA – zmiany w stawkach podatkowych oraz metodzie rozliczania (memoriałowa, kasowa) należy zgłaszać do 20 stycznia 2019 –
 • LEPIEJ SPÓŁKA – Natomiast jeżeli spełnia się określone warunki – zdecydowanie bardziej opłaca się przejść z działalności gospodarczej na spółkę zoo i skorzystać z naszego wsparcia. Prowadzenie spółki jest odmienne od działalności gospodarczej i wymaga innego podejścia (szczególnie przyzwyczajenia się) ale jest zdecydowanie Tańsza.

4.      NIŻSZY ZUS DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

 • Pełne składki ZUS (2018 ok 909 zł, 2019 ok 275 zł) + zdrowotna (2018 ok 320 zł, 2019 – nieznana, szacunek 350 zł)
 • Preferencyjne składki ZUS dla nowych firm – 24 miesiące obniżone składki na ubezpieczenia społeczne (2018 ok 909 zł, 2019 ok 275 zł) + zdrowotna (2018 ok 199 zł, 2019 ok 211 zł) + zdrowotna (2018 ok 320 zł, 2019 – nieznana, szacunek 350 zł)
 • Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS – tylko zdrowotna (2018 ok 320 zł, 2019 – nieznana, szacunek 350 zł)
 • Działalność nierejestrowana – nowa działalność (nieprowadzenie działalności przez ostatnie 60 miesięcy) i prowadzenie działalności niereglamentowanej. Czyli takiej, która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z owej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018r jest to 1050 zł), prowadzenie działalności nieewidencjonowanej samodzielnie. Tzn. nie możesz jej prowadzić w formie spółki cywilnej, nie wymagany jest tu NIP, REGON, wystawiane są rachunki, podatki sa płacone (według skali – doliczane do dochodu) ale nie opłaca się ZUS
 • ZUS vs Przychód – obniżenie – W 2019 r. część przedsiębiorców prowadzących firmy jako jednoosobowe działalności będzie mogła po raz pierwszy skorzystać z obniżenia składek ZUS, o ile miesięczny przychód nie przekroczy 5250 zł, a roczny przychód w 2018 r. nie przekroczy kwoty 63 tys. zł, czyli trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie uzależniona od przychodu firmy i Pozostanie na takim samym poziomie, jak u pozostałych przedsiębiorców. Obniżenie składek ZUS będzie ograniczone w czasie – przedsiębiorca będzie mógł opłacać niższe składki tylko przez 3 lata w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Najniższa podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.
  • Kto nie będzie mógł skorzystać z obniżonych składek ZUS ze względu na wysokość przychodu:
   •  wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.
   • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym rozliczali podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia podmiotowego VAT – w tym przypadku brak możliwości ustalenia wysokości przychodu
   • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych
   • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność w charakterze twórcy i artysty
   • osoby, które wykonywały wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, których przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
   • przedsiębiorcy, którzy prowadzili publiczne lub niepubliczne szkoły, przedszkola i inne placówki na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe
   • przedsiębiorcy wykonujący działalność zbieżną z pracą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowali w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym
 • ZUS vs Przychód – podwyższenie – w planach prace nad składkami ZUS uzależnionymi od przychodu, ale dla większych firm. 

5.      TRANSGRANICZNE ZATRUDNIENIE
delegowanie pracowników (z Polski, Krajów UE/EOG oraz cudzoziemców) do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeszcze trudniej, jeszcze bardziej skomplikowane, ale jeszcze bardziej opłacalne

 • Rewizja Dyrektywy o delegowaniu
 • Rewizja Rozporządzeń w zakresie Koordynacji Zabezpieczeń Społecznych
 • Podatki – międzynarodowość już nas przenika, czyli różne miejsca opodatkowania

6.      AGENCJE ZATRUDNIENIA
wynajem pracowników tymczasowych – delegowanie za granicę wymaga dodatkowych zapisów w umowie związanych z informacją o kosztach jakie może ponieść pracowników w związku z wykonywaniem pracy za granicą.

7.      MINIMALNA KRAJOWA w 2019 r.

 • Umowa o pracę 2250 zł brutto
 • umowy cywilno-prawne 14,70 zł/godzinę brutto

8.      USTAWA O RYNKU PRACY
czyli dobre zmiany dla firm zatrudniających cudzoziemców – odłożona na półkę w związku z niepopularnością tematu i braku wpływu na pozyskanie elektoratu wyborczego przez obecny rząd

9.      DYREKTOR FINANSOWY DLA KAŻDEGO – dla firm z sektora MŚP (mikro i małe przedsiębiorstwa)
Zadbajmy o swoje finanse osobiste i firmowe – w formie warsztatów, szkoleń czy stałej miesięcznej usługi. Ilość wiedzy z obszaru finansów dla właścicieli prowadzących firmy rośnie z każdym miesiącem. Księgowość, Kadry i Płace, podatki itp. już nie wystarczają – to kwestia odpowiedniej administracji a tymi finansami z Państwem ktoś powinien zarządzać.
Oddajemy dla Państwa w roku 2019 usługę Zewnętrznego Dyrektora Finansowego –
Ekspert i Specjalistę ds. Planowania Finansów Osobistych, bo budżet domowy już nie rzadko powiązany jest z nasza firmą a zapanowanie nad nim staje się coraz większym wyzwaniem.

10.  DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • Pensja domyślnie na konto
  W ustawie znalazła się jeszcze zmiana, która dostosowuje prawo do oczekiwań pracowników i pracodawców. Pensja będzie wypłacana domyślnie na konto pracownika. Żeby dostać ją w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć pracodawcy odrębne oświadczenie.  Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika oraz przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku nierealizowania tego obowiązku, pracodawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Wspomnieć należy, że dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy obejmuje: A – dokumentację osobową i B – dokumentację płacową – dotyczącą wypłaconego wynagrodzenia.
 • E-AKTA – elektroniczne akta osobowe (tylko opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy) E-dokumentacja na równi z papierową
  •  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej (teraz może przechowywać tylko dokumentację w wersji papierowej). Jeżeli Firma się na to zdecyduje:
   • dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana
   • zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
   • zostanie zamieszczona na elektronicznym nośniku danych.
   • Jeżeli pracownik i pracodawca będą dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym (niestety nadal tylko podpis kwalifikowany będzie umożliwiał elektroniczne podpisanie dokumentacji kadrowo-płacowej), e-dokument powstanie bez konieczności skanowania dokumentu papierowego.
  •  Pracodawcy już dziś tworzą dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej, ale mogliśmy je traktować tylko jako wersję pomocniczą. Od 2019 roku będziemy mogli w pełny sposób czerpać korzyści z cyfryzacji dokumentacji co przyspieszy:
   •  proces opracowywania akt,
   • skróci czas ich przeszukiwania,
   • poprawi jakość
   • zredukuje koszty.

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika oraz przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku nierealizowania tego obowiązku, pracodawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Wspomnieć należy, że dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy obejmuje: A – dokumentację osobową i B – dokumentację płacową – dotyczącą wypłaconego wynagrodzenia.

Przepisy przejściowe
10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, pracodawca będzie mógł zastosować dla wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po 1 stycznia 2019 r.
Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. 

Przekazanie dokumentacji pracownikowi
Ustawodawca wprowadził również zapis o możliwości odebrania dokumentacji pracowniczej przez byłego pracownika. Otóż od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 946 Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

 • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym okresie.

 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od zakończenia współpracy (dla osób zatrudnionych od 01.2019 a dla osób z wcześniejszych okresów po przesłaniu stosowanej dokumentacji do ZUS)
  • Krócej i bezpieczniej dla pracownika. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców obowiązek przechowywania akt pracowniczych przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy. Od 1 stycznia 2019 r. ma się to zmienić, bowiem pracodawcy będą przechowywać dokumentację osobową i płacową pracowników przez 10 lat. Nowe przepisy wprowadzono ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
  • Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat, bo ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalenia ich wysokości. Aby w pełni zabezpieczyć interesy pracowników, możliwość skorzystania z nowego rozwiązania została podzielona na 2 przypadki.
  • Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. Dokumentacja pracowników zatrudnionych po 1 stycznia będzie przechowywana 10 lat. Pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. W raportach znajdą się dane potrzebne do ustalenia wysokości emerytury lub renty (m.in. wysokość przychodu za konkretny okres). Dane te ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  • Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2018 r. Pracodawca będzie mógł również skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania, jeśli złoży w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Nie musi tego robić, ale jeśli już się zdecyduje, będzie to także decyzja na przyszłość – niepodlegająca zmianie i dotycząca wszystkich pracowników. Jeżeli pracodawca nie przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą 50 lat.

 • zachowanie poufności i obowiązki informacyjne wobec pracowników
  zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która powoduje, że pracownicy będą dożywotnio zobowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Jest jednak jedno ale – jeżeli w umowach o pracę wskazany jest trzyletni termin, w jakim pracownik był zobowiązany do zachowania tajemnicy (w związku z dotychczasowym brzmieniem art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) to pracownika obowiązywać będzie tylko ten trzyletni termin. „Eksperci są jednomyślni: po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z 5 lipca 2018 r.; Dz.U. poz. 1637) pracodawcy powinni aneksować zawarte z pracownikami umowy, zmienić regulaminy oraz wewnętrzne procedury. (…). Jak wyjaśnia Bartosz Wszeborowski, prawnik w zespole prawa pracy kancelarii Bird & Bird (…) – jeżeli umowa o pracę wskazuje wyraźnie na trzyletni okres związania obowiązkiem poufności, a pracodawca nie zdecyduje się na jej zmianę, a więc nie skorzysta z możliwości przedłużenia ochrony tajemnic przedsiębiorstwa na podstawie znowelizowanych przepisów u.z.n.k., to takie postanowienie w umowie o pracę nadal jest skuteczne i wiążące dla obu stron – i to zarówno w stosunku do obecnego, jak i byłego pracownika. Oznacza to, że pracodawca bez wcześniejszej zmiany odpowiednich postanowień umownych, tj. aneksowania umowy o pracę lub umowy o poufności, nie może powoływać się na bezterminowy obowiązek pracownika wynikający ze znowelizowanego u.z.n.k. (…) . Tak jest dlatego, że jednym ze znamion czynu nieuczciwej konkurencji, jakim jest bezprawne ujawnianie i wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jest „brak zgody” posiadacza tajemnicy przedsiębiorstwa. A zatem strony mogą uzgodnić, że okres trwania obowiązku poufności jest ograniczony w czasie, tj. pracodawca godzi się na swobodne ujawnienie i wykorzystanie danej informacji po upływie uzgodnionego okresu. Innymi słowy, strony umownie modyfikują ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy przez jego ograniczenie w czasie, co jest dopuszczalne.”

Jesteśmy dla Państwa i w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy.

Marta Zieba-Szklarska
marta.zieba-szklarska@swiatkadr.pl
SwiatkKadr.pl

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA