Aktualności

Prawa pracowników tymczasowych w Holandii

Czy prawa pracowników czasowych w Holandii, a więc równie ż osób pracujących poprzez biura pośrednictwa pracy, regulują oficjalne dokumenty?
Odpowiada Joanna Krajewska, przedstawiciel Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy

– Prawa pracowników tymczasowych regulują przepisy Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla pracowników czasowych.  Przygotowały go organizacje zrzeszające agencje pracy w porozumieniu ze związkami zawodowymi w Holandii. Obejmuje on prawa i obowiązki związane z umową o pracę. Układ zawiera również prawa i obowiązki pracodawcy. Większość osób wyjeżdżających z Polski do Holandii zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na wykonywanie zlecenia. Zakończenie zlecenia oznacza wygaśnięcie umowy o pracę czasową. Pracę tę można zakończyć w każdej chwili.

– Czy to oznacza, że pracodawcy nie obowiązują żadne terminy wypowiedzenia umowy i można pracownika zwolnić w każdej chwili?
– Terminy powiadomienia o zakończeniu zlecenia zależą od czasu wykonywania tego zlecenia. Jeżeli pracownik pracował 6-12 tygodni, może być zwolniony natychmiast, bez wcześniejszego wypowiedzenia. Pracodawca nie jest zmuszony z tej decyzji tłumaczyć się pracownikowi, np. brakiem pracy. W przypadku przepracowanych 12-26 tygodni obowiązuje 5 dni wypowiedzenia. Po okresie pracy 26-52 tygodni mamy prawo do 10 dni wypowiedzenia i wreszcie po przepracowaniu
52-78 tygodni pracodawca zmuszony jest przestrzegać 14-dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku choroby lub wypadku umowa o pracę tymczasową od razu wygasa.

– Czy praca może zostać przerwana przez pracownika w każdej chwili?
– Tak, pracownik ma prawo przerwać pracę w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. Zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie biuro z jednodniowym wyprzedzeniem. Ważna w tym wypadku jest też treść umowy, którą pracownik podpisał. Może być w niej bowiem zapis, zgodnie z którym pracownikowi grozi w takim wypadku kara finansowa.

– Czy biuro pośrednictwa pracy może w Holandii zmieniać pracownikowi zakład pracy i przenosić go z jednej fabryki lub miejscowości do drugiej?

– Tak, może to robić. Jeżeli na przykład nie będzie pracy lub pracodawca nie będzie zadowolony z pracownika, a pierwsze zlecenie będzie skończone, to pracownik może zostać skierowany do pracy w innym zakładzie pracy lub innym mieście.

– Czy w przypadku choroby przysługują pracownikom tymczasowym jakieś prawa?
– Oczywiście. Pracownik ma prawo do 91 proc. wynagrodzenia, ale dopiero po dwóch pierwszych bezpłatnych dniach chorobowego. Pracownik dostaje 70 proc. wynagrodzenia na podstawie ustawy chorobowej, wypłacanej przez Zrzeszenie Ubezpieczeń Pracowniczych, oraz 21 proc. wynagrodzenia,  uzupełnianego przez biuro pośrednictwa.  Choroba pracownika oznacza jednocześnie zakończenie zlecenia ze strony pracodawcy, czyli wygaśnięcie umowy o pracę czasową.

– Czy pracownik tymczasowy ma prawo do emerytury?
– Pracownik tymczasowy ma prawo do świadczeń emerytalnych po przepracowaniu co najmniej 26 tygodni w danym biurze pośrednictwa pracy. W 27. tygodniu pracy pracownik odkłada na swoje konto świadczenia emerytalne, również w przypadku zmiany biura pośrednictwa. Świadczenia emerytalne pracowników czasowych regulowane są najczęściej przez STIPLU – Fundusz Emerytalny Pracowników Czasowych. Informacje dotyczące świadczeń dostępne są na stronie www.stiplunet.nl. Informacji może również udzielić biuro pośrednictwa pracy lub można zgłosić się bezpośrednio do OKAP-u.
Źródło: Kurier.NL

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA