Aktualności

PIT ROCZNY – czy dochód z zagranicy należy wykazać przed polskim urzędem skarbowym?

Kiedy jest to obowiązek, a kiedy potrzeba wynikająca z rozliczenia się przed zagranicznym urzędem skarbowym?

Koniec roku, a zwłaszcza początek nowego, wiąże się zazwyczaj z postanowieniami zmian dotyczącymi różnych sfer naszego życia. Jednak oprócz patrzenia do przodu i oczekiwania tych zmian, dla większości z nas, jest to również czas podsumowania tego co było, co minęło, a zwłaszcza dotyczy to podsumowania naszych dochodów, które osiągnęliśmy w minionym roku. Dochodów, które osiągnęliśmy z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i wielu innych form zarobkowania. Dla większości z nas jest to oczywiste i nie mamy z tym kłopotów.

Jednak dla wielu osób osiągających dochody z tytułu pracy wykonywanej poza Polską, nie jest to już takie oczywiste. W związku z czym często się zdarza, że te dochody nie są wykazywane przez podatników mających taki obowiązek wobec polskiego urzędu skarbowego, co jest przecież uregulowane wzajemnymi umowami pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Zasada swobodnego przepływu pracowników jako jedna z czterech podstawowych swobód, z których korzystają obywatele UE oznacza, że członkostwo danego państwa w jej strukturach, daje obywatelom tego państwa możliwość podjęcia pracy w dowolnym kraju UE, a także państwach EOG (Norwegii, Islandii i Liechtensteinie) oraz Szwajcarii.

W ostatnich latach wielu Polaków emigrowało poza granice naszego kraju,
między innymi do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii ,Włoch czy Irlandii.

Wyjazdy spowodowane były nie tylko perspektywą wyższych zarobków,ale i chęcią zdobycia nowych umiejętności oraz wiedzy o życiu w innym kraju i nowej kulturze.

Warunki pracy i zatrudnienia na terytoriach państw członkowskich polscy pracownicy mają takie same, takie same prawa i przywileje jak obywatele kraju przyjmującego. Dotyczy to zabezpieczeń społecznych, emerytur,zasiłków chorobowych,rent oraz podatków. W związku z tym często zapominamy o obowiązku jaki na nas spoczywa wobec rodzimego fiskusa.

Każdy Polski rezydent podatkowy, czyli osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej, przez co należy rozumieć, że osoba ta posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, musi dokonać rozliczenia rocznego sumując wszystkie dochody uzyskane zarówno w kraju jak i za granicą . Mówimy tutaj o tzw. nieograniczonym obowiązku podatkowym, który rodzi się tam gdzie podatnik ma miejsce rezydencji.

Natomiast ograniczony obowiązek podatkowy,wynikający z zasięgu terytorialnego i prawa podatkowego danego państwa, oznacza, że podatnik płaci podatki jedynie od dochodów, które osiągnął w kraju, gdzie uzyskał przychód.

Sytuacja taka stwarza czasem kłopoty z rozliczeniem całości przychodów osiąganych w kilku krajach jednocześnie. Istnieje zagrożenie, że ten sam dochód może być obciążony podatkiem podwójnie, w państwie gdzie uzyskuje owe dochody i w państwie gdzie jest on rezydentem podatkowym.

Aby uniknąć takiej sytuacji między Państwami członkowskimi zawierane są umowy międzynarodowe, które mają za zadanie spowodowanie uniknięcia podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

DWIE METODY ROZLICZEŃ

W praktyce najczęściej stosowane są dwie metody rozliczeń podatkowych.

Pierwsza z nich to metoda wyłączenia z progresją.

Jej istotą jest wyłączenie zagranicznego przychodu z opodatkowania w państwie, gdzie podatnik jest rezydentem z obowiązkiem rozliczenia rocznego dochodu, ale dochód ten uwzględniany jest przy ustalaniu stawki podatku dla tego państwa (państwa rezydencji).

Metodę tą stosujemy przy umowach zawartych z takimi krajami jak: Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Zgodnie z tą zasadą jeżeli w danym roku podatkowym podatnik nie uzyskiwał żadnych dochodów w państwie rezydencji, to nie ma obowiązku składania deklaracji PIT za miniony rok. Jednak obowiązek rozliczenia podatku musi często (choć nie zawsze) spełnić wobec zagranicznego urzędu skarbowego, kraju gdzie uzyskuje dochody. Wówczas dla potrzeb tych rozliczeń, składamy PIT w polskim urzędzie skarbowym w celu potwierdzenia braku dochodów w Polsce.

Inna sytuacja jest w przypadku drugiej metody – zaliczenia proporcjonalnego, wg której łączy się dochody osiągnięte za granicą z dochodami uzyskanymi na terytorium Polski. Od podatku wyliczonego od łącznej kwoty dochodów odlicza się kwotę podatku zapłaconego już za granicą (pobranego w formie zaliczek) i jedynie do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie z tytułu dochodów z zagranicy.

Metoda ta je stosowana przy uzyskiwanych dochodach m.in. z pracy w Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Islandii, Rosji, USA oraz w przypadku państw, z którymi Polska nie zawierała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatnicy uzyskujący dochody podlegające rozliczeniu z zastosowaniem tej metody maja obowiązek złożyć zeznanie roczne, nawet jeśli w Polsce nie osiągnęli żadnych dochodów.

Osoby, które osiągnęły dochód za granicą powinny go wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 36 z załącznikiem PIT /ZG. Takie rozliczenia wykonują firma, ktra jest czonkiem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy – Tax-Pol Sp. z o.o. Sp. k., www.tax-pol.pl, tel. 71 799 50 00.

Zapewne nie udzieliliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania, wobec czego zachęcamy do skorzystania z usług wyspecjalizowanej firmy Tax-Pol, która z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości z tym związane.

Autor:
Dagmara Blichar
Tax-Pol Sp. z o.o. Sp. k.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA