Aktualności

OD WELLBEINGU PRACOWNIKÓW DO WYNIKÓW

Coraz częściej mamy świadomość jako pracownicy, że jesteśmy zestresowani, zabiegani, brakuje nam czasu dla siebie, a to wpływa niekorzystnie na naszą motywację, zaangażowanie, efektywność i relacje z bliskimi.
Z kolei firmy, coraz bardziej dostrzegając problemy obecnego rynku pracy, braku zaangażowania, efektywności i lojalności pracowników, sięgają po różnego rodzaju benefity,
chcąc zrekrutować, zatrzymać i zwiększyć ich zaangażowanie. Próbują przejąć całą odpowiedzialność za wellbeing na siebie, co w większości przypadków okazuje się nieskuteczne.
Wobec tego nasuwa się pytanie jak skutecznie wykorzystać programy wellbeingowe do osiągania biznesowych celów?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw ustalić czym właściwie jest wellbeing?

Czym jest Wellbeing?

Nie ma jednej oficjalnej definicji wellbeingu, w dosłownym tłumaczeniu na język polski wellbeing znaczy dobrostan, czyli taki stan/sytuacja, w której subiektywnie czujemy się dobrze.
W Wellbeing Institute, którego misją jest podnoszenie wellbeingu (dobrostanu) ludzi i organizacji, stworzyliśmy swoją definicję w oparciu o własne doświadczenie oraz badania naukowe nad dobrostanem. Definicja ta obejmuje holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby. Wellbeing to stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek jest uważny na siebie i innych, rozumie swoje potrzeby i działania, realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie i radość z życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie i jest aktywny fizycznie. Jednym zdaniem czuje się dobrze ze sobą.
W związku z tym, iż człowiek zawsze funkcjonuje w różnych systemach, musimy mieć świadomość, że na poziom wellbeingu ma wpływ on sam, poprzez to jak siebie postrzega, a także najbliższe otoczenie – rodzina, przyjaciele i znajomi oraz praca (patrz rysunek: „Strefy wpływu na wellbeing indywidualny).
Odpowiedzialnością pracodawcy jest zatem dostarczanie takich rozwiązań, które będą poprawiały wellbeing pracownika w miejscu pracy, a także edukowanie go na temat tego jakie działania może podejmować w innych sferach życia, aby poziom podnosić ogólny poziom swojego wellbeingu. Dzięki edukacji w tym temacie pracodawca może wpływać pozytywnie na sfery, które nie są związane bezpośrednio z pracą, jednak mają ogromne przełożenie na efekty pracy pracownika, gdyż nie jest bowiem możliwe całkowite oderwanie się od życia osobistego w pracy i odwrotnie.

Strefy wpływu na wellbeing indywidualny
opracowanie własne

Większość z nas minimum 1/3 naszego życia spędza w pracy, co oznacza, że na nasz poziom wellbeingu znacząco wpływa środowisko, w którym pracujemy. I niestety nie jest to tylko 33% wpływu, a często znacznie więcej. Dzieje się tak, gdy zabieramy pracę do domu czy popołudniami myślimy o tym, co się wydarzyło w pracy. Często też relacje z pracy przenoszą się na naszą prywatną sferę życia.
Dlatego w interesie pracodawców jest tworzenie takiego środowiska pracy, które buduje wellbeing pracowników. Dzięki temu korzyści osiąga nie tylko pracownik, ale także pracodawca. Pracownik, który dobrze się czuje w miejscu pracy, to pracownik bardziej zaangażowany i wydajny. Sprzężenie jest zatem zwrotne: pracodawca oferuje środowisko sprzyjające wellbeingowi pracownika, a w zamian otrzymuje zaangażowanie i lepsze wyniki finansowe.
Poważnym błędnym przekonaniem, panującym w wielu organizacjach, jest pogląd, że tworzenie wellbeingowej kultury miejsca pracy, która wzbudza zadowolenie pracowników, zmniejsza produktywność. W rzeczywistości jest wprost przeciwnie. Poprawne relacje między pracodawcą a pracownikami zwiększają lojalność, ukierunkowanie na wyniki oraz utrzymanie talentów w firmie. W rezultacie poziom rotacji i absencji ulega zmniejszeniu. Ponadto efektywne zaangażowanie pracowników stanowi dla nich motywację do realizacji wyznaczanych im celów.

08.09.2018 Wellbeing Institute zorganizował z kampanię społeczną, propagującą wellbeing, #WorldWellbeingDay2018. Wzięło w niej udział wielu ludzi z całego świata, którzy tłumaczyli, co dla nich oznacza wellbeing i jak o niego dbają. W tym dniu został także przyznany pierwszy w Polsce certyfikat Wellbeing Leader dla firmy OpsTalent z Wrocławia, która, dbając o dobrostan pracowników, realizuje także zakładane cele biznesowe i osiąga ponadprzeciętne wyniki finansowe. Aby uzyskać certyfikat, firma musiała udokumentować podejmowanie działań podnoszących dobrostan pracowników we wszystkich 6 obszarach zdefiniowanych przez Wellbeing Institute.

Jak tworzyć skuteczne programy wellbeingowe?

Skuteczne programy wellbeingowe powinny być kompleksowe i adresować wszystkie obszary funkcjonowania organizacji. Niestety powszechnym błędem w organizacjach jest wdrażanie rozwiązań tylko w jednym wybranym aspekcie, np. zdrowia, zapominając, że jeżeli pozostałe obszary będą funkcjonowały źle, poziom wellbeingu pracownika podniesie się, ale tylko nieznacznie i krótkotrwale. Oferując świeże przekąski w biurze czy kartę na siłownię, niestety nie rozwiążemy bardziej poważnych problemów wynikających z pracy po godzinach czy niesprawnego systemu komunikacji.
Warto zatem przyjrzeć się organizacji pod kątem obszarów: świadomości, zdrowia, relacji, miejsca pracy, kultury organizacyjnej, a także systemów i procesów (patrz rysunek „Obszary wdrażania wellbeingu w organizacji”).

Obszary wdrażania wellbeingu w organizacji
opracowanie własne

Firma OpsTalent, która uzyskała certyfikację na poziomie Wellbeing Leader, realizuje strategię wellbeingową we wszystkich wskazanych obszarach.

Jak to robią liderzy wellbeingu? Najlepsze praktyki wellbeingowe w firmie OpsTalent

Oto kilka dobrych praktyk wellbeingowych stosowanych w OpsTalent. Część z nich można przełożyć bezpośrednio do własnej organizacji.

W obszarze świadomości OpsTalent stawia przede wszystkim na rozumienie kultury organizacyjnej i działanie w jej duchu. Każdy, kto chce zostać OpsTalentersem musi czuć kulturę 5H, która bazuje ona na uniwersalnych wartościach, którymi kierują się na co dzień, a są nimi Be Happy, Be Helpful, Be Healthy, Be Honest, Be Humble. Już od pierwszych dni w OpsTalent nowi pracownicy biorą udział w warsztatach, skłaniających do refleksji nad znaczeniem każdej wartości w życiu firmy i obsłudze klienta. Co ciekawe, zostają one na tyle głęboko zakorzenione w świadomości pracowników, że ich przestrzeganie staje się czymś zupełnie naturalnym i niewymuszonym. Brandowym elementem wzmacniającym poczucie wspólnoty z nowym otoczeniem są powitalne giftbagi. Ogniwem wzmacniającym identyfikację z firmą jest także flaming Opsy, maskotka nawiązująca charakterem do kultury organizacji. Opsy jest wellbeingowym ambasadorem i głosem OpsTalent, soczewką skupiającą pozytywne emocje wokół marki.
Budowanie świadomości pracowników i identyfikacja z brandem realizowane są także poprzez kulturę feedbacku, mentoring bardziej doświadczonych pracowników, transparentne zasady współżycia oraz elastyczne podejście do potrzeb. Każdy OpsTalenter wie, że drzwi jego przełożonego są zawsze otwarte, ich potrzeby są zaspokajane, a ich pomysły w miarę możliwości są urzeczywistniane.

W obszarze zdrowia OpsTalent stawia na urzeczywistnianie idei work-life balance, w której dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne jest kluczową sprawą. Liderzy mają świadomość, że pracownik przebywa w firmie sporą część doby, dlatego starają się zadbać o jego zdrowie także w miejscu pracy. Począwszy od ergonomicznego i funkcjonalnego biura, które zaprojektowane zostało w sposób zbalansowany, jest tu kolorowo i energetycznie. Znajdują się w nim także strefy do spokojnego odpoczynku. Na co dzień pracownicy siedzą na open space, a ich biurka są przestrzenią, którą każdy może zagospodarować według swojego uznania.
W OpsTalentowym Systemie Motywacyjnym jedną z nagród są vouchery do SPA. Praca biurowa należy do tych siedzących, dlatego, żeby dbać o kondycję fizyczną, OpsTalent nie tylko oferuje kartę Multisport czy dofinansowaną kartę do siłowni oddalonej o 200 metrów od biura, ale także darmowe zajęcia sportowe (yogi, salsy, zoomby) w Yoga Roomie. Ponadto 6 kwietnia w firmie świętowano Narodowy Dzień Zdrowia, organizując pomiary składu ciała, porady dietetyczne oraz masaże, w których OpsTalentersi chętnie wzięli udział.
Pracownicy OpsTalent angażują się także w projekty zewnętrzne związane ze sportem, często biorą udział w biegach zorganizowanych na cele charytatywne czy też w Biegu Firmowym. W firmie zawiązała się także grupa miłośników gór „Polish Mountain Crown” oraz grupa biorąca udział w wyzwaniu rowerowym.
Aby zachować równowagę psychiczną, nie raz zdarza się pracownikom również zagrać w rzutki na tarasie, a po pracy mają do dyspozycji planszówki czy xboxa. Zdrowiu psychicznemu sprzyjają także indywidualne szkolenia ze Standardów Obsługi Klienta, które pomagają nabrać pewności w pracy. Co więcej, już od pierwszych dni nowy OpsTalenter uczestniczy w programie Buddy, czyli przez kolejne 90 dni wspiera go starszy kolega, który pomaga zminimalizować stres pierwszych dni.

W obszarze relacji Ops Talent stawia na pozytywną atmosferę, bazującą na autentyczności i życzliwości. Jest ona dostrzegana jest przez kandydatów już podczas pierwszego kontaktu z firmą. To doświadczenie wzmacniane jest następnie już po zatrudnieniu poprzez program Buddy.
O rodzinny klimat w firmie bardzo dbają sami właściciele. W kuchni słychać często ich rozmowy z pracownikami, których znają z imienia. Otwarte podejście do pracownika, autentyczne zainteresowanie ich sprawami, powoduje wzrost zaufania do przełożonych i przekłada się wymiernie na jakość pracy.
W OpsTalent funkcjonuje wewnętrzny system motywacyjny, bazujący na regularnym feedbacku. Co trzy miesiące każdy OpsTalenter odbywa ze swoim liderem rozmowę podsumowującą ostatni okres. Dzięki systematycznej analizie efektów pracy firma jest w stanie utrzymać wysoki wskaźnik motywacji i zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom. Najlepsze osoby z teamów nagradzane są za swój wkład podczas dużej imprezy firmowej – gali wręczenia OpsCarów, której towarzyszy uroczyste zdjęcie odcisków dłoni gwiazd wśród pracowników.
Eventy firmowe na stałe wpisały się w kalendarz OpsTalent, a każda z nich ma inny motyw przewodni – kostiumowa czy mikołajkowa. Ciekawostką jest Opsowa tradycja Happy Friday. W każdy piątek pracownicy mają możliwość w miłej atmosferze zakończyć tydzień pracy. Firmowa kuchnia zamienia się wówczas w małe bistro, a pracownicy żartują i grają w planszówki.
Taka atmosfera przekłada się także na kreatywność. OpsTalentersi chętnie dzielą się swoimi pomysłami. To z ich inicjatywy powstała grupa rowerowa czy grupa Polish Mountain Crown. Innym pomysłem jest Language Café i nauka języków obcych w tandemach. Wymiana umiejętności językowych jest nie tylko okazją do poszerzenia kompetencji, ale i nawiązania nowych znajomości.

W obszarze miejsca pracy OpsTalent dba nie tylko o funkcjonalność i ergonomię, ale także dopasowanie miejsca pracy do potrzeb pracowników. Biuro OpsTalent to doskonale zaaranżowany openspace z wysokim sufitem. Zapewnia on rozchodzenie się dźwięku, a tym samym duży komfort pracy. Dobrze oświetlone stanowiska pracy i wygodne fotele pozwalają na ergonomiczną pracę, a ścianki działowe umożliwiają personalizację najbliższego otoczenia pracownika. Hawajski wystrój i egzotyczne rośliny zdecydowanie wprowadzają luz i flow, co szczególnie widać w wyodrębnionych strefach pracy i relaksu. Dzięki tapicerowanym wnękom, kolorowym fotelom uszakom i podnóżkom jest tu bardzo przytulnie. Na środku biura znajduje się kolorowa plaża z leżakami, palmami, mnóstwem poduszek i camperem, w którym można popracować w skupieniu. Sercem biura jest przestronna i nowocześnie wyposażona kuchnia, która stała się centrum organizacji i spoiwem kultury 5H. Ulubioną częścią biura większości pracowników jest przestronny taras z hamakiem i wygodnymi meblami ogrodowymi. To na nim spędzają latem przerwy czy organizują firmowe imprezy. Tu grillują, grają w piłkarzyki, czy rzutki. Przestronny Yoga Room staje się raz salą do medytacji i jogi, a innym razem słychać w nim latynoskie rytmy. W biurze znajduje się także prysznic, co pozwala zadbać o siebie po zajęciach sportowych czy podróży rowerem do pracy.

W obszarze kultury organizacyjnej firma OpsTalent podejmuje wiele inicjatyw podnoszących wellbeing pracowników. Z założenia OpsTalent jest firmą otwartą na ludzi i ich pomysły. Liderzy koncentrują się na człowieku i traktują go, wraz z jego różnorodnymi potrzebami, jako najważniejsze aktywo firmy. Ważnym elementem kultury jest także pozytywna atmosfera, która stanowi spoiwo łączące wszystkie płaszczyzny organizacji.
Kultura firmy definiuje główne wartości i przekonania, znajduje się także w samym sercu wszystkiego, co robione jest w i przez OpsTalent. Nie jest to zwykłe motto na ścianie, pracownicy żyją według niego każdego dnia. Proces rekrutacji opiera się w pierwszej kolejności na zbadaniu dopasowania do wartości firmy. Każdy OpsTalenter przechodzi także warsztaty dotyczące 5H.
Pracownicy wzajemnie się motywują, dzielą wiedzą, starają się, by każdy kolejny dzień był ciekawszy od poprzedniego. Nakręca ich pasja tworzenia, otwartość, szczerość, radość z działania. Ponadto copiątkowa tradycja Happy Friday, jest czymś, co bardzo umacnia kulturę organizacyjną.

W obszarze systemów i procesów OpsTalent dba o uporządkowanie pracy i sprawny obieg informacji. Grupa liderów opracowała wewnętrzne zasady OpsTalent 3D, które są praktycznym rozwinięciem kultury 5H (poza nimi funkcjonuje normalny Regulamin Pracy oparty na literze prawa).
System wynagradzania jest bardzo jasno określony. Firma oferuje wiele wellbeingowych benefitów. Należą do nich współfinansowane przez pracodawcę karty sportowe, prywatna opieka medyczna czy grupowe ubezpieczenie, do których można przystąpić po miesiącu współpracy. Raz na kwartał rozlosowywane są także karty parkingowe. OpsTalent dba, by praca nie była zabierana do domu ani nie było konieczności zostawania w biurze na nadgodziny. Dużym atutem i czynnikiem wpływającym na komfort psychiczny jest stałe wynagrodzenie, które nie jest uzależnione od wyniku rozmowy z klientem. W uzasadnionych przypadkach OpsTalentersi mają możliwość pracy zdalnej. Elastyczność i zwrot ku potrzebom pracownika to w OpsTalent kluczowe elementy dobrostanu. Jakość pracy, progres i inicjatywy to obszary, które ze względu na konieczność zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta zostały wpisane w wewnętrzny system motywacyjny. Podlegają one bieżącemu monitoringowi, a co 3 miesiące każdy pracownik odbywa ze swoim przełożonym rozmowę podsumowującą ostatni kwartał. Na podstawie kart treningowych co trzy miesiące OpsTalent wynagradza 15% najlepiej ocenionych pracowników. W kwestii awansów zawsze weryfikowane są najpierw zasoby wewnętrzne.

Każda organizacja, która tak kompleksowo dba o dobrostan pracowników ma szansę nie tylko otrzymać certyfikację przyznawaną przez Wellbeing Institute, ale przede wszystkim zyskać zadowolonych i lojalnych pracowników, którzy z dumą będą poprawiać wyniki finansowe.

Konferencja Wellbeing w praktyce – już 20.03.2019 we Wrocławiu
Doskonałym miejscem na poznanie najnowszych trendów w zakresie wellbeingu jest
konferencja „Wellbeing w praktyce. Nowy styl funkcjonowania nowoczesnej firmy”,
która odbędzie się odbędzie się 20.03.2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym.
Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy, inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z dobrostanem pracowników.
Goście specjalni: Beata Kapcewicz, Jakub B. Bączek, Jaro Bieniecki z Raunmageddon oraz
praktycy wellbeingu m.in. z Ikea Industry, Volvo, Velux, Kaufland, North Food, OpsTalent, Wellbeing Institute, odpowiedzą na pytanie:
Jak stworzyć firmę, w której pracownicy są szczęśliwi i zadowoleni, pracują z pasją
i zaangażowaniem, są efektywni, lojalni i zmotywowani, a firma osiąga ponadprzeciętne wyniki biznesowe.

Dodatkowo w dniu 21.03.2019 będzie można uczestniczyć w warsztatach związanych  z tematyką wellbeingu.
Więcej informacji na stronie www.wellbeingwpraktyce.pl

Autor:
Agnieszka Czerkawska Co-founder, Chief Executive Officer Wellbeing Institute, praktyk psychologii pozytywnej, coach, trener biznesu, kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Wellbeing w organizacji.

Joanna Kaczmarek Chief Strategy Officer Wellbeing Institute, certyfikowany nauczyciel mindfulness, wykładowca studiów podyplomowych Wellbeing w organizacji.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA