Aktualności

Nocna praca w Norwegii – prawa i obowiązki.

Za pracę w godzinach nocnych rozumiemy wykonywanie zleconych działań w przedziale godzin od 21.00 do 6.00 rano następnego dnia. W przypadku firm objętych układem zbiorowych, godziny te mogą być bardziej elastyczne, niemniej muszą obejmować minimum 8 – godzinny czas pracy między północą a 6 rano.

Czy praca w nocy jest dozwolona?

Według norweskiego kodeksu pracy (arbeidsmiljøloven), praca w godzinach nocnych jest niedozwolona. Są oczywiście od tego wyjątki, najpowszechniejsze z nich to praca w służbie zdrowia, w policji, w straży pożarnej, wojsku ale również wszędzie tam, gdzie „charakter działalności tego wymaga”. Takich pracowników chronią oddzielne przepisy, które mają na celu dbać o ich komfort i bezpieczeństwo.

Weryfikacja celowości wprowadzenia nocnej zmiany

Po pierwsze – czy „charakter działalności tego wymaga”?
Na początku należy ustalić, czy praca jest konieczna ze względów produkcyjnych, czy zaspokaja potrzeby społeczeństwa. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy surowce lub produkty mogą ulec zniszczeniu w trakcie przerwy w pracy, czy taka przerwa jest w ogóle możliwa? Ponadto wszelkie zawody działające na rzecz społeczeństwa wymienione w akapicie pierwszym a także dziennikarze, pracownicy teatrów, czy piekarze są zwolnieni z zakazu pracy nocą.

Pracodawca może też wprowadzić tymczasową pracę nocną wynikającą z sezonowości danego działania a także wzrostu zamówień.

Należy przy tym pamiętać, że każdorazowo pracodawca musi omówić zasadność pracy w nocy z przedstawicielem pracowników (tillitsvalgt). Pracodawca ma również możliwość zawarcia z pracownikiem pisemnej umowy, z której wynikałoby, że pracownik z własnej inicjatywy może wykonywać pracę w godzinach nocnych.

Praca w nocy – przepisy

1. Jeśli pracownik regularnie pracuje ponad 3 godziny w nocy, wówczas średnia czasu pracy z czterech tygodni nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.

2. Pracownik, który ponosi duże ryzyko zawodowe lub też praca jest dla niego obciążeniem może pracować tylko 8 godzin na dobę.

3. Każdy pracownik pracujący głównie na nocnych zmianach musi mieć zapewnione regularne kontrole lekarskie – praca w nocy powoduje większe ryzyko wypadków i problemów ze zdrowiem.

beard-bokeh-candle-842548

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA