Aktualności

Niskie bezrobocie a fala emigracji zarobkowej

Czy Polacy przestaną wyjeżdżać?

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od kilkudziesięciu od lat, w związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie, jak obecna sytuacja w kraju wpłynie na emigrację zarobkową Polaków? Czy odnotujemy gwałtowny spadek zainteresowania? Jakie będą tego skutki?

Dane z poprzedniego roku mówią pozornie coś innego – do 2,54 mln wzrosła liczba osób mieszkających czasowo w innych państwach. Najwięcej osób wybrało Niemcy.

Ale jeśli przeanalizujemy dane z wcześniejszych lat, to zauważymy, że odnotowaliśmy znaczny spadek w zainteresowaniu dłuższymi wyjazdami zarobkowymi na Zachód. W 2016 roku liczba Polaków mieszkających od co najmniej trzech miesięcy za granicą wzrosła o 120 tys., z kolei w 2015 roku o 77 tys.

Marta Anacka, ekspertka Ośrodka Badań nad Migracjami UW tak tłumaczy to zjawisko:

„widoczny w danych GUS wzrost liczby Polaków przebywających za granicą jest już na tyle niewielki, że możemy mówić o ustabilizowaniu emigracji zarobkowej z Polski. Widać więc hamujący wpływ poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, w tym zwłaszcza dobrej koniunktury na rynku pracy, która np. daje spore możliwości młodym ludziom. Nic więc dziwnego, że obecne pokolenia 20+ mają znacznie mniej chęci do emigracji zarobkowej niż ich rówieśnicy z lat 2004–2008. (…)”

Czy Polacy wrócą do kraju?

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra, młodzi ludzie raczej nie mają problemu ze znalezieniem lub zmianą stanowiska pracy. Główną motywacją do wyjazdów są obecnie wyższe zarobki poza granicami kraju oraz mieszkający za granicą znajomi i krewni.

Jeśli sytuacja w Polsce się utrzyma albo warunki pracy znacznie się poprawią, zapewne wyjazdów do pracy za granicą będzie jeszcze mniej. Nie jest to jednak równoznaczne z masowym powrotem Polaków do kraju. Zdaniem ekspertki, większość Polaków przebywających obecnie za granicą zdecyduje się na dłuższy pobyt lub nawet osiedlenie.

Co musiałoby się wydarzyć, żeby Polacy mieszkający w Niemczech, na Wyspach, w Holandii i w wielu innych krajach, chcieli na stałe wrócić do Polski?

 

 

Na podstawie https://www.rp.pl/Praca/311199890-Praca-za-granica-nadal-wyciaga-Polakow-z-kraju.html

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA