Aktualności

Seminarium dla polskich pracodawców

Seminarium dla polskich pracodawców w dniu 9 listopada br., w którym mieliśmy okazję uczestniczyć okazało się być kompendium wiedzy dla Agencji Zatrudnienia i Agencji Pracy Tymczasowej.

Na samym wstępie Pan Sebastian Krajewski przedstawiciel EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia)   przedstawił charakter i zakres działalności sieci EURES, gdzie instytucja, jaką jest EURES oferuje pomoc w pozyskiwaniu i rekrutacji pracowników z krajów Unii Europejskiej i EOG – z której mogą skorzystać wszyscy pracodawcy.

Druga prelekcja, którą prowadziła Pani Aleksandra Albera – reprezentantka Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, dotyczyła m.in. działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Pani Aleksandra mówiła również o korzyściach i możliwościach wynikających z współpracy Agencji Pracy Tymczasowej i Agencji Pośrednictwa Pracy z Opolską Komendą Wojewódzką OHP.

Następnie Wojewódzki Urząd Pracy przedstawił prezentację zawierającą regulacje prawne odnośnie świadczenia usług w zakresie agencji zatrudnienia.

Kolejna prelekcja została poprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, której przedstawiciele przedstawiali, na co szczególnie należy uważać podczas prowadzenia działalności związanej z pośrednictwem pracy. Informując również o tym jak ważne jest przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy.

Seminarium zamknął przedstawiciel Straży Granicznej opowiadający o kontrolach i istotnych aspektach prawnych związanych
z zatrudnianiem cudzoziemców.

Wszystkie tematy oraz informacje przekazane przez przedstawicieli instytucji występujących podczas seminarium to bardzo ważne komunikaty odgrywającą istotną rolę w codziennym prowadzeniu Agencji Pracy Tymczasowej i Agencji zatrudnienia.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA