Aktualności

2005-10-03

Takie same prawa dla wszystkich

Nowa Trybuna Opolska – 26 września 2005 Z Hanem Westerhofem, negocjatorem holenderskich związków zawodowych, rozmawia Sabina KUBICIEL – Polskich i holenderskich pracowników zaczął obowiązywać układ zbiorowy pracy. Co się dla naszych rodaków w związku z tym zmieni? – Układ zbiorowy pracy znosi wszelkie różnice pomiędzy zagranicznymi a holenderskimi pracownikami. Zgodnie […]

więcej
2005-09-30

Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników czasowych

UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA  PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH (CAO) W odniesieniu do każdego pracownika przyjeżdżającego do Holandii z zagranicy i podejmującego pracę za pośrednictwem holenderskiej agencji pracy tymczasowej obowiązują przepisy CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 (ABU-CAO – Zbiorowego Układu Pracy dla Pracowników Tymczasowych 2004-2009), dotyczące wszystkich agencji pracy tymczasowej w Holandii. Jest tylko kilka agencji pracy tymczasowej, […]

więcej
2005-09-26

Broszura Informacyjna o podatkach

BROSZURA INFORMACYJNA O PODATKACH 1. Pamiętaj, że jeżeli zamieszkujesz w Polsce, to podlegasz polskiemu obowiązkowi podatkowemu. Co oznacza, że ktoś ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Dana osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, gdy na terytorium Polski m.in.: a) jest zameldowana, b) przebywa przez większość czasu w ciągu roku, […]

więcej
2005-09-26

Można zarobić na żonie

Nawet 7 tys. złotych możesz otrzymać za to, że twoja rodzina jest w kraju, kiedy pracujesz w Holandii. Taką możliwość daje prawo m.in. Holandii, które pozwala na wspólne rozliczanie się z podatku z członkami rodzin, z którymi prowadzi się gospodarstwo domowe. Chodzi o tzw. kwotę Heffingskoting (ponad 1800 euro), która […]

więcej
2005-09-22

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  (Dz. U. Nr 166, poz. 1608) Do pobrania: ustawa_dzu2003_nr166_poz1608_09.07.2003.pdf (177,75 kB)

więcej
2005-09-22

Rozporządzenie w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 73, poz. 665) Na podstawie art. 37 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. […]

więcej
2005-09-22

Rozporządzenie w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 262, poz. 2608) Na podstawie art. 19 ust. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, […]

więcej
2005-09-22

Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

KONWENCJA między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej […]

więcej
OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA